Audyty i kontrole

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.04.2019 Kontrola Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Kontrola w zakresie SIO Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Ocena stanu sanitarnego przedszkola i szkoły. Szczegóły
Artykuł 15.09.2018 Kontrola Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy (nadzór nad warunkami pracy) Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Kontrola Okręgowego Inspektoratu pracy w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Szczegóły
Artykuł 11.04.2017 Kontrola Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku (Kontrola funkcjonowania biblioteki szkolnej). Szczegóły
Artykuł 19.12.2016 Kontrola Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 29.11.2016 Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Szczegóły