Rejestry, Archiwa i Ewidencje

REJESTRY I EWIDENCJE

Rejestry i ewidencje prowadzone w Zespole Szkół Nr 3 we Włocławku

Księga ewidencji dzieci
Księga uczniów
Ewidencja wydawanych świadectw ukończenia szkoły
Ewidencja zaświadczeń OKE
Rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych
Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
Rejestr wydanych legitymacji pracowniczych
Rejestr wydanych kart rowerowych
Wykaz pracowników
Rejestr wniosków nauczycieli o podjęcie postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego
Rejestr aktów i zaświadczeń dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego
Ewidencja wydanych delegacji wyjazdów służbowych pracowników
Księga druków ścisłego zarachowania
Rejestr zarządzeń wewnętrznych
Rejestr skarg i wniosków
Rejestr korespondencji
Rejestr wypadków uczniowskich
Rejestr kontroli zewnętrznych
Wykaz dzieci korzystających ze stołówki szkolnej
Wykaz dzieci korzystających z dofinansowania MOPR

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r.
o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych.

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanym w świetle ustawy z dnia 6 września 2001r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie
na wniosek, zgodnie z art. 10 ust.1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne
zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>